Contacta amb nosaltres al T. 973 224 222

Definició i Diagnòstic

Què és la medicina interna?

El metge internista és un especialista de l’adult. Atenem les malalties més comunes de la societat actual (cardiovasculars, respiratòries, cròniques i envelliment). Per això, oferim una visió integradora i polivalent per controlar malalties diferents amb símptomes diversos.

Diagnòstic

A la medicina interna, treballem amb una atenció integral i amb el control dels factors de risc cardiovasculars. A la medicina, existeixen diversos nivells d’atenció (ambulatori, diagnòstic i quirúrgic). El nostre cas és el segon. Normalment, ens trobem amb patologies múltiples, infeccions i patologies sistèmiques que afecten diferents òrgans.

 

Electrocardiograma
Prova diagnòstica en la que mesurem el comportament elèctric del cor. Ens dóna la possibilitat de detectar qualsevol trastorn cardiològic a través de la col·locació d’uns elèctrodes als braços i les extremitats. Determinem si s’han produït arítmies, batecs irregulars o alteracions de la conducció elèctrica.

 

Ecocardiograma
Ens dóna una imatge del cor en moviment. Per tant, visualitzem la forma i la mida de les cavitats cardíaques, el gruix de les parets i el funcionament de les vàlvules. Mitjançant els ultrasons, podem mesurar el comportament de diferents parts del cor i detectar casos d’insuficiència cardíaca.

 

Registre d’electrocardiograma de 24h. Holter
Anàlisi real durant 24 hores de l’activitat elèctrica del cor (electrocardiograma). Ens serveix per detectar arítmies, que normalment vénen acompanyades de palpitacions al cor. Per fer la prova, col·loquem els elèctrodes un dia sencer. Aquests van connectats a un aparell que registra tot el que succeeix al cor. És molt adient pels nostres pacients que pateixen arítmies freqüents.

 

Registre de pressió arterial de 24 h. Holter (MAPA)
És un instrument que ens fa conèixer la pressió arterial durant un dia sencer. Els nostres pacients s’emporten l’aparell a casa seva i segueixen fent vida normal. El Holter mesura de manera continuada el registre de la pressió arterial cada 20 minuts durant el dia (de les 8 a les 22 hores) i cada 30 minuts a la nit (de les 22 a les 8 hores de l’endemà). És útil per diagnosticar la hipertensió arterial (HTA), la reacció de bata blanca en la hipertensió i conèixer el control de la HTA tractada amb fàrmacs hipotensors.

 

Ecocardiograma doppler color
Aquest mètode ens permet veure el batec del cor en temps real. Com a complement de l’ecocardiograma simple, el sistema d’ultrasons amb el Doppler color servirà per saber el flux sanguini del cor del pacient. Amb la prova, arribem a l’estructura, el funcionament i el pes del cor. L’ecocardiograma doppler color detecta malalties del múscul cardíac, cardiopaties congènites i les valvulopaties.

 

Ecografia carotídia
Es tracta d’un estudi, en el qual analitzem i mesurem el gruix de les artèries carotídies. Així detectem estretors i dilatacions provocades per factors de risc, com l’envelliment o la presència de plaques d’ateroma calcificades. Amb un aparell portàtil d’ultrasons, s’emeten sons i es reben ones, amb les quals es processen els moviments de les arteries i de la sang.